FA
Citect

Citect Scada

نرم افزار سایتکت از جمله نرم افزار های قدرتمند اسکادا می باشد.

Category: .

Description

نرم افزار سایتکت از جمله نرم افزار های قدرتمند اسکادا می باشد. این نرم افزار محصول شرکت اشنایدر الکتریک می باشد. این نرم افزار هم اکنون در بسیاری از صنایع کشور در زمینه های تله متری و تله کنترل استفاده شده است.

Product Description

نرم افزار سایتکت از جمله نرم افزار های قدرتمند اسکادا می باشد. این نرم افزار محصول شرکت اشنایدر الکتریک می باشد. این نرم افزار هم اکنون در بسیاری از صنایع کشور در زمینه های تله متری و تله کنترل استفاده شده است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Citect Scada”