FA
RTU-GSM

Motorban

موتوربان یک دستگاه هوشمند کنترل و نظارت پمپ های آب است که با استفاده از تکنولوژی روز، آگاهی از وضعیت پمپ را در سراسر جهان امکان پذیر می نماید.

Category: .

Description

موتوربان یک سیستم جامع تله متری برای کاربرد پمپ های آب است که کلیه تجهیزات مورد نیاز برای یک سیستم کامل تله متری را در خود جای داده است.
موتوربان یک دستگاه هوشمند کنترل و نظارت پمپ های آب است که با استفاده از تکنولوژی روز، آگاهی از وضعیت پمپ را در سراسر جهان امکان پذیر می نماید. موتوربان همانطور که از نامش پیداست به مانند یک موتوربان واقعی، 24 ساعت شبانه روز بر عملکرد صحیح پمپ نظارت می نماید و پمپ را در برابر خرابی های احتمالی محافظت می نماید. این دستگاه با استفاده از تماس تلفنی و SMS وضعیت پمپ را به اطلاع مدیران خود (حداکثر 5 نفر) می رساند، همچنین با برقراری یک تماس تلفنی با دستگاه، این سیستم به صورت یک تلفن گویا تمامی پارامترهای پمپ را به اطلاع مدیر خود می رساند.

این دستگاه هزینه های نگهداری پمپ را به شدت کاهش می دهد، زیرا نیاز به حضور در محل را رفع می نماید، همچنین با نظارت دقیق بر پارامترهای حیاتی پمپ از قبیل ولتاژ و جریان و روغن قطره و … و خاموش کردن اتوماتیک پمپ در شرایط اضطراری از خرابی پمپ جلوگیری می کند. طراحی منحصر به فرد دستگاه امکان استفاده آن را در یک مزرعه کشاورزی یا یک سازمان یا ارگان همچون آب و فاضلاب را امکان پذیر می نماید.

Product Description

موتوربان یک سیستم جامع تله متری برای کاربرد پمپ های آب است که کلیه تجهیزات مورد نیاز برای یک سیستم کامل تله متری را در خود جای داده است.
موتوربان یک دستگاه هوشمند کنترل و نظارت پمپ های آب است که با استفاده از تکنولوژی روز، آگاهی از وضعیت پمپ را در سراسر جهان امکان پذیر می نماید. موتوربان همانطور که از نامش پیداست به مانند یک موتوربان واقعی، 24 ساعت شبانه روز بر عملکرد صحیح پمپ نظارت می نماید و پمپ را در برابر خرابی های احتمالی محافظت می نماید. این دستگاه با استفاده از تماس تلفنی و SMS وضعیت پمپ را به اطلاع مدیران خود (حداکثر 5 نفر) می رساند، همچنین با برقراری یک تماس تلفنی با دستگاه، این سیستم به صورت یک تلفن گویا تمامی پارامترهای پمپ را به اطلاع مدیر خود می رساند.

این دستگاه هزینه های نگهداری پمپ را به شدت کاهش می دهد، زیرا نیاز به حضور در محل را رفع می نماید، همچنین با نظارت دقیق بر پارامترهای حیاتی پمپ از قبیل ولتاژ و جریان و روغن قطره و … و خاموش کردن اتوماتیک پمپ در شرایط اضطراری از خرابی پمپ جلوگیری می کند. طراحی منحصر به فرد دستگاه امکان استفاده آن را در یک مزرعه کشاورزی یا یک سازمان یا ارگان همچون آب و فاضلاب را امکان پذیر می نماید.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Motorban”