FA
Image Product

T-BOX RTU

RTU های T-BOX در مدلهای MS، Lite، LT2 ساخت شرکت CSE Semaphore که جهت کاربردهای تله متری و تله کنترل در صنعت آب و فاضلاب، برق، نفت و گاز طراحی شده است.

Category: .

Description

RTU های T-BOX در مدلهای MS، Lite، LT2 ساخت شرکت CSE Semaphore که جهت کاربردهای تله متری و تله کنترل در صنعت آب و فاضلاب، برق، نفت و گاز طراحی شده است. این سیستم امکان کارکرد با انواع رادیو مودم ها و همچنین مودم های GSM و GPRS را دارد.
از جمله های مزایای این سیستم پشتیبانی از انواع پروتکل های صنعتی از جمله DNP3 و قابلیت برقراری ارتباط با انواع نرم افزارهای SCADA می باشد. از دیگر ویژگیهای مهم دستگاه می توان به برنامه ریزی و بروزرسانی دستگاه از راه دور اشاره کرد.

Product Description

RTU های T-BOX در مدلهای MS، Lite، LT2 ساخت شرکت CSE Semaphore که جهت کاربردهای تله متری و تله کنترل در صنعت آب و فاضلاب، برق، نفت و گاز طراحی شده است. این سیستم امکان کارکرد با انواع رادیو مودم ها و همچنین مودم های GSM و GPRS را دارد.
از جمله های مزایای این سیستم پشتیبانی از انواع پروتکل های صنعتی از جمله DNP3 و قابلیت برقراری ارتباط با انواع نرم افزارهای SCADA می باشد. از دیگر ویژگیهای مهم دستگاه می توان به برنامه ریزی و بروزرسانی دستگاه از راه دور اشاره کرد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “T-BOX RTU”